หน้าแรก1. เรียนวิดีโอ แบบ Active Class ไม่จำกัดชั่วโมง เรียนสะดวกในแอปพลิเคชันเลือกเฉพาะเรื่องเรียนได้มีครูดูแล (ถ้าเรียนที่สถาบัน)
2. เรียนแบบ Flipclass (แนะนำ) สอนสด แบบ Flip Classด้วยรูปแบบการสอนที่นำการใช้วิดีโอและอธิบายสดมารวมกันให้ไร้รอยต่อ วิดีโอมีหน้าที่เพื่อลดหน้าที่ฃการอธิบายซ้ำๆ ของครูเพื่อให้ดูแลนักเรียนได้เต็มที่ขึ้นตอนอธิบายหรือทำโจทย์ ที่คอยตั้งคำถาม กระตุ้นน้องอยู่ตลอดเวลา เป็นการเรียนโดยมีครูสอน 75% ควบคู่กับการเรียนซ้ำด้วยวิดีโอ
3. การสอนสด เรียนตัวต่อตัว แบบ สอนสด เรียนให้เข้าใจแบบตัวต่อตัว มีครูดูแล และทำโจทย์ไปพร้อมกัน
4. การเรียนออนไลน์ เรียนด้วยตัวเอง แบบ ออนไลน์ เรียนได้ทุกที่ด้วยตัวเอง ผ่านวิดีโอ เรียนในแอปพลิเคชัน FishLive